WITAMY WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW

bip_logo_pomn1_grad.jpg

logo_fb_210.jpg
Biblioteka w Ochotnicy Dolnej

logo_fb_210.jpg
Biblioteka w Ochotnicy Górnej

logo_fb_210.jpg
Biblioteka w Tylmanowej

sowwwa_pnowotarski_210.jpg

sowwwa_pnowotarski_210.jpg

logo_KiDN.jpg

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych"

bn_logo_210.jpg

bn_nprcz_210.jpg

wbiblpl_210.jpg

Kraszewski.jpg

Zakup sprzętu komputerowego dofinansowany
przez Instytut Książki w ramach Programu
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”

Statystyki strony

 • Liczba odsłon:512,179
 • Liczba wejść:22,491

  Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej koncentruje się na:

  - gromadzeniu, opracowaniu, przechowywaniu i udostępnianiu zbiorów bibliotecznych (bogate zbiory literatury pięknej polskiej i zagranicznej, literatura regionalna, księgozbiór popularnonaukowy),

  —- wypożyczaniu na zewnątrz i udostępnianiu na miejscu zbiorów bibliotecznych oraz udzielaniu informacji,

  —- upowszechnianiu literatury pięknej i czytelnictwa (prowadzenie stałych form działalności kulturalnej związanych z popularyzacją książki i wiedzy: spotkania autorskie z pisarzami adresowane do dzieci i młodzieży, lekcje biblioteczne, konkursy pięknego czytania, dyskusje nad książką, zajęcia plastyczne, wystawki rocznicowe
  i tematyczne),

  —- rozwijaniu działalności informacyjno - dokumentacyjnej środowiska lokalnego (gromadzenie informacji dotyczących Gminy Ochotnica Dolna, wydarzeń historycznych i życia społecznego mieszkańców),

  —- prowadzeniu nowych form działalności wynikających z rozwoju elektroniki i potrzeby dostępu społeczeństwa do wiedzy i informacji, poprzez wyposażenie bibliotek
  w sprzęt komputerowy dla użytkowników z bezpłatnym dostępem do Internetu,

  —- komputeryzacji księgozbiorów - tworzenie elektronicznej bazy katalogowej w programie SOWA,

  —- stałej współpracy z instytucjami i placówkami oświatowo - kulturalnymi na terenie gminy.

   

  HISTORIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OCHOTNICY DOLNEJ

          Biblioteka jako instytucja gromadząca dorobek myśli ludzkiej nie miała na terenie Podtatrza zaplecza intelektualnego, które przyczyniłoby się do większego rozwoju czytelnictwa wśród mieszkańców tego regionu. Mimo to, w wielu miejscach funkcjonowały mniejsze lub większe wypożyczalnie prywatne zachęcające okoliczne środowiska do korzystania z ich zbiorów. W latach powojennych zaplanowano uruchomienie sieci bibliotek gminnych w skali krajowej na 1949 rok. Połowa nowo powstałych wypożyczalni nie posiadała samodzielnych lokali, mieściły się one w klasach szkolnych, w domach prywatnych, w biurach rad narodowych.

          Pierwszy dokument o uruchomieniu Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej pochodzi z 1958 roku, podpisany przez zarządzającą biblioteką Alicję Kędzierską-Zaleską. Wynika z niego, że bibliotekę założono w 1949 roku. Liczba książek w dniu rejestracji wynosiła 2643 woluminy oraz 3 czasopisma. Lista czytelników korzystających z wypożyczalni osiągnęła liczbę 223. Pierwszą księgę inwentarzową księgozbioru zapoczątkowano od 1955 roku.

  Biblioteka mieściła się „we dworze” u państwa Reczków w Ochotnicy Dolnej, a założycielem było Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej.

          W 1975 roku Gminną Bibliotekę Publiczną przeniesiono do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej z zachowaniem autonomii i nazwy, wspólnie użytkując budynek z OSP oraz Klubem „Ruch”. Biblioteka zajmowała dwa pomieszczenia o powierzchni 40m2. Organizatorem placówki była Gminna Rada Narodowa w Ochotnicy Dolnej.

  Do dzisiaj GBP mieści się w budynku obecnie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej.

          Zarządzeniem nr 11/75 Naczelnika Gminy Ochotnica z dnia 24.06.1975 roku zatwierdzono statut GBP w Ochotnicy Dolnej. Z kolei Decyzją nr 47/85 Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki 19.02.1985 roku dokonano wpisu do Księgi Ewidencji Placówek Upowszechniania Kultury pod nr 1. Natomiast zarządzeniem Naczelnika Gminy Kazimierza Konopki nr 9/86 z dnia 02.12.1986 roku  powołano dwie filie GBP w Ochotnicy Dolnej. Filia w Ochotnicy Górnej – biblioteka istniejąca od 1955 roku oraz Filia w Tylmanowej również istniejąca od 1955 roku.

           Na początku funkcję kierownika biblioteki pełniła pani Bronisława Reczek z domu Kędzierska. Przy przekazaniu księgozbioru w dniu 24.11.1973 roku pani Barbarze  Waresiak liczba książek i broszur wynosiła 6099 egzemplarzy z literatury pięknej, dla dzieci i młodzieży oraz popularnonaukowej. W dniu 28.02.1974 roku przekazano bibliotekę pani Helenie Bryjka. Wówczas wypożyczalnia liczyła 6158 książek. Od 15.09.1983 roku kierownikiem biblioteki została pani Janina Jagieła pełniąc tę funkcję przez prawie 32 lata. Obecnie kierownikiem GBP jest pani Monika Groń, która objęła to stanowisko 01.11.2015 roku. Stan faktyczny księgozbioru (po odliczeniu ubytków oraz braków) przy przekazaniu liczył 13521 woluminów.

               

            BIBLIOTEKA  W TYLMANOWEJ działa od 1955 roku. Jako pierwsza prowadziła ją nauczycielka z Krościenka Pani Kacwin. Biblioteka znajdowała się w jednym pomieszczeniu w szkole (dzisiaj w budynku WOK). W roku  1959 Gromadzką Bibliotekę Publiczną przejęła Pani Maria Ligas i prowadziła w domu zamieszkanym przez Pana Michała Gonciarza na osiedlu Piszczki, gdzie wówczas znajdował się „Klub Rolnika”, a później w Domu Parafialnym.

  Następnie  biblioteka została przeniesiona do prywatnego budynku w osiedlu Stachówka do domu  państwa Karoliny i Stanisława Noworolników,  gdzie funkcjonowała do 1989r. W tym czasie przy bibliotece działało Koło Gospodyń Wiejskich oraz Związek Młodzieży Wiejskiej. W latach 70 tych przy bibliotece funkcjonowała także  świetlica, która dysponowała miejscami siedzącymi dla 30 osób, z telewizorem, radiem, adapterem, projektorem i grami towarzyskimi.  Z kolei księgozbiór został przeniesiony do domu pani Józefy i Franciszka  Ziajkiewiczów na osiedlu Brodki,  gdzie biblioteka zajmowała na I piętrze 2 pomieszczenia o powierzchni 50 m2.  Pani Maria Ligas po 32 latach pracy odchodzi na emeryturę, a bibliotekę przejmuje pani Józefa Ziajkiewicz  i przewodzi nią do 1995 roku już jako Filię Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej.  Przez kolejne  lata bibliotekę w budynku dzisiejszego WOK prowadziła pani Agata Kamińska, a po niej w 1999 roku (do 2018) stanowisko objęła pani Katarzyna Ziajkiewicz. Od listopada 2018 roku w bibliotece pracuje pani Alina Młynarczyk.

   1.XI 1977 roku założono  punkt biblioteczny w osiedlu Piszczki w „Klubie Rolnika” , który prowadziła Pani Stanisława Chudziak.

  Drugi punkt biblioteczny działał w os. Kłodne w domu Pana Jana Ligasa późniejszego Dyrektora szkoły.

   

           Liczne zmiany lokalu odbywały się także w BIBLIOTECE W OCHOTNICY GÓRNEJ. Powstała w 1955 roku, na początku mieściła się w starym, pożydowskim domu na miejscu dzisiejszego Ośrodka Zdrowia w Ochotnicy Górnej u państwa Kunickich. W tym samym domu około trzech lat prowadziła ją pani Aniela Puchomirska. Następnie bibliotekę przeniesiono na osiedle Iwanki, gdzie prowadził ją pan Czesław Szlaga.

         Gdy bibliotekę przeniesiono  do starej szkoły na osiedlu Zawady po przeniesieniu szkoły do nowego budynku w około 1970 roku, kierował nią pan Władysław Czajka, który pracował w Gromadzkiej Radzie Narodowej. Kolejny raz posadę kierownika objęła pani Aniela Puchomirska. W latach 1975-1976 w bibliotece pracowała pani Władysława Chrobak, a księgozbiór wówczas mieścił się w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej (dzisiejsze pomieszczenie). Kolejny raz  pani Aniela Puchomirska zarządzała biblioteką  od 1976 do 1987 roku, która  znajdowała się u niej w domu na osiedlu Kołodziejówka. Zarządzała nią również po przeniesieniu zbiorów do domu pana Jozefa Urbaniaka- Sołtysa na osiedlu Błaszczaki. Tam też niedługo prowadziła ją pani Michalina Knapik.

  Księgozbiór w 1988 roku przeniesiono do pani Rozalii Jurkowskiej na osiedlu Sikory. Stamtąd w 1992 roku przemieszczono go na osiedle Iwanki do państwa Czajków. Wówczas prowadziła ją pani Czesława Czajka, która pracuje w bibliotece do dnia dzisiejszego. Obecnie biblioteka od 2010 roku znajduje się w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej.