WITAMY WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW

bip_logo_pomn1_grad.jpg

logo_fb_210.jpg
Biblioteka w Ochotnicy Dolnej

logo_fb_210.jpg
Biblioteka w Ochotnicy Górnej

logo_fb_210.jpg
Biblioteka w Tylmanowej

sowwwa_pnowotarski_210.jpg

sowwwa_pnowotarski_210.jpg

logo_KiDN.jpg

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych"

bn_logo_210.jpg

bn_nprcz_210.jpg

wbiblpl_210.jpg

Kraszewski.jpg

Zakup sprzętu komputerowego dofinansowany
przez Instytut Książki w ramach Programu
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”

Statystyki strony

 • Liczba odsłon:486,125
 • Liczba wejść:20,561

  W dniu 7.06.2022 r. odbył się VI Gminny Konkurs Pięknego Czytania, zorganizowany przez  GBP.

  W konkursie wzięli udział  uczniowie:

  Martyna Duda, Kacper Jurek, Michał Konopka, Diana Franczyk, Emilia Tworek, Oliwia Kozielec - SP im. ks. J. Twardowskiego w Tylmanowej Zawodzie;

  Magdalena Giemzik, Mateusz Rusnarczyk, Weronika Chryczyk, Dorota Mikołajczyk, Karolina Luberda, Anna Jamińska - SP im. ks. prof. J. Tischnera w Ochotnicy Dolnej Skrodne;

  Eliza Niedzielska, Amelia Nowak, Franciszek Noworolnik, Lena Piszczek, Marzena Gaździak - SP im. Mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej;

  Kinga Królczyk, Helena Błachut, Hubert Chrobak, Filip Kiełbasa, Oliwia Chrobak, Gabriela Groń - SP im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej;

  Anna Gołdyn, Martyna Pawlik, Kamila Chlipała, Natalia Rusnarczyk - NSP im. Bohaterów Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej Młynne;

  Dagmara Chryczyk, Patrycja Konopka, Aleksandra Faltyn, Hubert Chlipała, Aleksandra Dąbrowska, Kinga Rapciak - SP im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej Centrum.

   

  Komisja w składzie: Halina Ziemianek – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Lucyna Czubernat – Instruktor z Biblioteki Powiatowej, Iwona Faltyn – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu, Renata Chryc – Bibliotekarka biblioteki w Waksmundzie, Monika Jagieła – Kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej przesłuchała 33  uczestników.

  Uczestnicy konkursu zaprezentowali fragmenty z wylosowanych książek.

  Ocenie podlegała: dykcja, interpretacja tekstu, płynność, intonacja, emocjonalne podejście do czytanego tekstu, uzdolnienia aktorskie.

  Komisja wyłoniła laureatów :

  Kategoria I  -  klasy I-III :

  Mistrz czytania – Kinga Królczyk

  II miejsce – Amelia Nowak

  III miejsce – Anna Goldyn

  Kategoria II – klasy IV –VI :

  Mistrz czytania – Dorota Mikołajczyk

  II miejsce – Weronika Chryczyk

  III miejsce – Filip Kiełbasa

  Kategoria III kl. VII - VIII :

  Mistrz czytania – Karolina Luberda

  II miejsce – Marzena Gaździak

  III miejsce – Anna Jamińska

  Nagrody wręczył Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk. Pan wójt gratulując uczestnikom konkursu podkreślił, że czytając książki już są wygranymi, bo to właśnie czytanie jest jednym z najpiękniejszych wynalazków człowieka, który sprawia, że można poczuć się szczęśliwym i wolnym. Kierowniczka GBP Monika Groń zaznaczyła, że punktacja jury była bardzo wyrównana i wszyscy swoim występem zasłużyli na wysokie miejsca.

  Wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom dziękujemy za przybycie i serdecznie gratulujemy.

  Galeria: