WITAMY WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW

Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 1 w counter_get_browser() (linia 70 z /home/hosting21/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej wznawia działalność od 13 maja 2020 r.

W celu zachowania bezpieczeństwa została wprowadzona Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania GBP dla użytkowników Biblioteki.

Nowe zasady korzystania z biblioteki:

- Zmieniono godziny otwarcia;

- Możliwe jest rezerwowanie książek poprzez wiadomość e-mail: biblioteka w Ochotnicy Dolnej: gbp.ochotnicadolna@op.pl  biblioteka w Ochotnicy Górnej: gbp.filiaochgórna@op.pl biblioteka w Tylmanowej: gbp.filiatylmanowa@op.pl

- Przed wejściem należy zdezynfekować ręce;

- Obowiązuje nakaz zasłonięcia nosa i ust;

- W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba. Rodzic/opiekun prawny może wejść do biblioteki z dwójką dzieci do lat 13. Dzieci powyżej 13 r.ż są traktowane jako samodzielne osoby. Pozostali powinni czekać na korytarzu w odległości przynajmniej 2 m od siebie;

- Zakaz korzystania z przestrzeni dla dzieci oraz z komputerów;

 

CAŁA PROCEDURA PONIŻEJ:

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Biblioteki

 

§1

1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia ciągłości pracy GBP.

2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, kontrahentów oraz innych osób i instytucji korzystających z usług, współpracujących lub przebywających na terenie Biblioteki.

§2

Procedura obejmuje:

1. Zapewnienie bezpiecznej obsługi, bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych.

2. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.

3. Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki.

4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem.

§3

Zapewnienie bezpiecznej obsługi, bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego

i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych

 

1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników możliwe jest rezerwowanie zbiorów poprzez wiadomość e-mail: biblioteka w Ochotnicy Dolnej: gbp.ochotnicadolna@op.pl, biblioteka w Ochotnicy Górnej: gbp.filiaochgórna@op.pl, biblioteka w Tylmanowej: gbp.filiatylmanowa@op.pl . O możliwości odbioru zamówionych książek Czytelnik zostanie powiadomiony w wiadomości zwrotnej.

2. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników przy wejściu do Biblioteki.

3. Na ladach bibliotecznych zamontowano osłony z pleksi.

4. W Bibliotece w wyznaczonym miejscu może przebywać tylko 1 osoba z tym, iż rodzic/opiekun prawny może wejść do Biblioteki z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13. Dzieci powyżej 13 r.ż. są traktowane jako samodzielne osoby. Pozostali powinni czekać na korytarzu w odległości przynajmniej 2 metrów od siebie.

5. Skraca się czas przebywania w Bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów. Nie ma możliwości korzystania z przestrzeni dla dzieci oraz z komputerów.

6. Od osób korzystających z Biblioteki wymagane jest noszenie masek ochronnych (apaszek zakrywających nos i usta) i rękawiczek.

 

§4

Zasady postępowania ze zbiorami powracającymi do Biblioteki

 

1. W Bibliotece wydziela się stanowisko zwrotu zbiorów wracających do Biblioteki, które zostaną poddane kwarantannie oraz stanowisko dla zbiorów wypożyczanych z Biblioteki.

2. Przyjęte zbiory zostaną odłożone na okres 5 dni, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

3. Po przyjęciu książek od użytkownika należy zdezynfekować blat, na którym leżały zbiory.

4. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne musi mieć założoną maskę i jednorazowe rękawice oraz zachować bezpieczną odległość.

§5

Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki.

 

1. W ramach otwarcia GBP czynna będzie Biblioteka główna w Ochotnicy Dolnej oraz Filie w Ochotnicy Górnej i w Tylmanowej.

 2. Do odwołania zmieniają się godziny otwarcia Bibliotek:

GBP w Ochotnicy Dolnej gbp.ochotnicadolna@op.pl

Poniedziałek 12:00 -17:00

Wtorek         12:00 - 17:00

Środa            8:00 - 14:00

Czwartek       8:00 - 14:00

Piątek          12:00 - 18:00

Filia w Ochotnicy Górnej gbp.filiaochgorna@op.pl

Poniedziałek 10:00 -15:00

Wtorek         13:00 - 16:00

Środa           13:00 - 16:00

Czwartek      13:00 - 17:00

Piątek          14:00 - 18:00

Filia w Tylmanowej gbp.filiatylmanowa@op.pl

Poniedziałek  -----------------

Wtorek         13:00 - 18:00

Środa           13:00 - 18:00

Czwartek        9:00 - 14:00

Piątek            9:00 - 13:00

3. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.

4. Nie zmieniają się zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki zapisane w Regulaminie korzystania z oferty i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej.

5. Przy wypożyczaniu zbiorów z Biblioteki lub odbiorze zamówionych książek, czytelnik musi zdezynfekować ręce przed wejściem do Biblioteki, mieć założoną maskę i jednorazowe rękawice oraz zachować bezpieczną odległość zgodnie z informacją wizualną i wytycznymi GIS.

 

§6

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem COVID-19

 

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2. Zgłoszenie incydentu do kierownika Biblioteki, co umożliwi ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w Bibliotece w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§7

Postanowienia końcowe

 

1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.

2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej.

3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej www.biblioteka.ochotnica.pl.