WITAMY WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW

Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 1 w counter_get_browser() (linia 70 z /home/hosting21/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym uczniów szkół podstawowych z gminy Ochotnica Dolna

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT

PROMUJĄCY BIBLIOTEKĘ I CZYTELNICTWO

Konkurs został zorganizowany z okazji 70-lecia istnienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej

Głównym celem konkursu jest stworzenie plakatu, który zachęci młodzież do czytania książek. Plakat może zawierać hasło reklamowe.

ORGANIZATOR:

Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej

CELE KONKURSU:

- Promocja czytelnictwa oraz rozwijanie kultury czytelniczej i wrażliwości młodzieży;

- Rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych;

- Rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności;

- Utrwalanie wizerunku Biblioteki jako miejsca przyjaznego dzieciom i młodzieży.

ZASADY UCZESTNICTWA:

- Konkurs przeznaczony jest dla uczniów  szkół podstawowych z klas V-VIII;

- Każda szkoła może złożyć cztery prace uczniów;

- Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę oraz szkołę;

- Do prac należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1);

- Prac nie należy zwijać w rulon czy też składać;

- Prace nie podlegają zwrotowi;

- Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

TECHNIKA WYKONANIA I FORMA PRAC:

- Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu w formacie A2;

- Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, malunek, wyklejanka, grafika i inne formy płaskie);

TERMIN ODDAWANIA PRAC:

Prace należy złożyć w terminie do 23 września 2019 roku do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej.

NAGRODY:

Przewidziane są trzy nagrody główne oraz wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

- Dostarczone prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora;

- Wyniki konkursu przekazane zostaną do szkół do 26 września 2019 r.;

- Wręczenie nagród nastąpi w dniu jubileuszu GBP – 2 października 2019 roku o godzinie 16:30 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej;

- GBP zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność Organizatora.

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.